Данък при продажба на дарен имот

Данък при продажба на имот

Ако изпаднете в ситуация да продавате имот, чийто собственик сте Вие, то трябва да знаете, че има определени особености, които е желателно да знаете и с които да се съобразите. Доходът от осъществена замяна или продажба на имот не се счита за необлагаем, както се заблуждават повечето хора, тъй като не е от значение по какъв начин е придобит имота. Ако не са изминали 3 години от неговото придобиване, то в такъв случай има данък при неговата продажба. И все пак, ако ви предстои сключване на сделка за продажба на имот, има вариант, който да ви е от полза.

Това че не е изминал законния срок от три години, който е определен между придобиването и продажбата на имота, неминуемо води до дължим данък върху продажната цена на имота. Според Закона за данъците върху доходите на физически лица, когато един придобит чрез дарение имот се заменя или продава, то не се посочва да е необлагаем доходът от тази сделка. Когато обаче продажбата се осъществи след този посочен срок от три години, то продавачът вече не дължи данък за продаденото имущество и сделката се счита за необлагаема.

Данък има, когато се продава имот, който е придобит в следствие на дарение. Данък няма, ако съответния имот е получен като наследство или завет. Когато имотът е реституиран по реда на нормативен акт, също не се дължи данък. Ако се прочете внимателно Закона за данъци на държавни и физически лица, там е посочено, че при самото получаване на имот, който е даден като дарение, завет или наследство, то тогава не се счита за доход, а не при продажбата му.

Данъкът върху доходът от продажбата може да бъде намален обаче, ако продажбата бъде направена на база данъчна оценка, стига и двете страни да са съгласни на това. Това обаче е по-скоро в интерес на продавача. За купувача това не е така изгодно, тъй като ако се наложи и той в бъдеще да продаде имота, то ще трябва да плати по-висок данък за него.

Друг вариант е да се изчака да изминат тези три години от определения по закон срок, особено ако не остава много време до достигането им. Това може да стане, ако продавачът и купувачът са подписали вече предварителен договор.