Диверсификация. Къде да инвестираме?

 Къде да инвестираме парите, които получихме от Фонда за гарантиране на влоговете ?

 Счетоводни услуги Варна - Диверсификация

  Решението къде да съхраняваме спестяванията си е изключително индивидуален избор. Това решение зависи от редица субективни и обективни фактори, започващи от  икономическите познания на човек, минаващи през поносимостта, която дадена личност има към поемане на рискове, какви са очакванията за доходност от инвестицията и стигнем до това дали тези средства са жизнено необходими или притежавате и други спестявания.

Именно поради тази причина е изключително трудно да се даде еднопосочен съвет как да постъпите със спестяванията си, ако сте един от хилядите българи, които току що сте се сдобили с дългоочакваните си гарантирани депозити в КТБ. Не просто е трудно, а ще бъде и неправилно. Въпреки всичко има базови икономически правила, които могат да ви помогнат при откриване на правилното решение за вас самите.

Който и портфолио мениджър да попитате, той ще ви каже за златното правило в управлението на инвестициите. То се съдържа в термина „ диверсификация “. Диверсификацията е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестирането в различни категории активи. Колкото по-голям е размерът на управляваните средства, толкова по-голяма е възможността за постигане на ефективна диверсификация. Това се постига чрез разнообразяване на притежаваните финансови активи или с други думи изключване на концентрацията на инвестицията само в един единствен рисков актив, т.е. извършва се разпределение на риска между повече от един рисков актив. По този начин загубите, които ще претърпите от инвестицията си в даден актив, ще бъдат покрити от приходите от останалите активи, в които сте вложили парите си.

Това правило е универсално, но може да се окаже трудно приложимо и неефективно за масовите вложители в КТБ, които ще получат или вече са получили до 20 хил. лв. от Фонда за Гарантиране на Влоговете в Банките. Подобни суми не са достатъчни за инвестиции в недвижими имоти или инвестиции в ДЦК. Но въпреки всичко, всеки може да помисли за алтернативи на депозитите, които предлагат търговските банки. Обикновено алтернативните инвестиции носят със себе си по-голям риск от банков депозит, гарантиран от държавата, но съотношението между очаквана доходност и поет риск може да бъде значително по-добро.  За това в следващите няколко части ще публикуваме 3 статии, в които да дадем повече яснота относно различните възможности за инвестиране на спестяванията.