Защо 10% плосък данък не стигат ?

Счетоводни услуги - плосък данък

Дори и да сме съгласни с една популярна  мисъл на Айнщайн, която гласи, че: „Данъкът върху доходите е най-трудното нещо за разбиране на света” („The hardest thing to understand in the world is the income tax”), няма как да оспорим факта, че България прилага едни от най-ниските данъчни ставки в рамките на Европейския съюз – 10% корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Особено, ако хвърлим един бърз поглед към така любимите ни страни от Западна Европа и съпоставим какво е данъчното облагане там. Без да сме работели в счетоводна къща или да сме счетоводители, ще разберем, че разликата е огромна.

Следвайки елементарната бизнес логика, би следвало представители на чужди инвеститори да се редят на опашки пред гишетата в Търговския регистър и да се надпреварват за регистрация на фирма в България. Може би и това са очаквали всички, когато правителството обяви тези данъчни ставки. Изминаха няколко години. Години, в които всички си мислеха, че инвеститорите ще дойдат сами, защото България е ‘данъчен рай’. За жалост се оказа, че реалността не е толкова близка до очакванията ни.

Както всички виждаме, инвеститорският интерес към България е на много по-ниско ниво от това, което желаем. Оказа се, че 10% плосък данък не стигат. Не стигат не защото 10% е много, напротив. Проблемът не в размера на данъците, а в качеството на цялата данъчна система. За съжаление много хора си мислят, че данъчната политика се изчерпва с определяне на размера на данъчните ставки, но грешат. Данъчната система е инструмент в ръцете на държавата, чрез който може да се влияе на бизнес климата като цяло, за добро или лошо. Данъчната система и съдебната система трябва да гарантират няколко неща, които са от изключителна важност за всеки инвеститор: предвидимост, прозрачност и бързина на работа, защото всички знаем, че времето е пари. А когато правиш бизнес, това важи в двойна степен.

Тук е мястото да се кажат и добри думи за колегите от Националната агенция по приходите, тъй като в последните години се наблюдава желание от тяхна страна да се върви в правилната посока, поне що се отнася до въвеждането на много възможности за електронен достъп до данъчната администрация. Не трябва да мислим, че проблеми има само в България. Проблеми има навсякъде по света.  На следващата графика може да се видят кои са основните проблеми в една данъчна система, посочени от мениджъри на водещи корпорации:

Счетоводни услуги Варна - данъчни проблеми

Истината е, че това са проблеми, характерни за всяка данъчна система. Проблеми, с които се сблъскваме не само ние като професионалисти, предоставящи счетоводни услуги . Това са проблеми, по които работата не трябва да спира нито за миг, защото са от изключително значение за подобряването на бизнес климата в една държава. Защото, както виждаме, ниските данъчни ставки не са достатъчни.