Онлайн документи, касаещи задълженията към бюджета ще бъдат издавани от НАП

онлайн счетоводствоОт НАП или националната агенция за приходите, съобщават, че за в бъдеще е планирано да се подава онлайн информацията, която е необходима за определяне на това дали гражданите или фирмите имат някакви задължения към бюджета. Това нововъведение има за цел да спести много в различни насоки – времето на хората, дългите опашки, над 90 дървета ще бъдат пощадени. А най-вече ще бъдат спестени пари – а именно около 7,3 милиона лева годишно в следствие на това, че с около един милион ще се намалят подаваните документи.

Един от най-издаваните документи от Националната агенция по приходите е именно удостоверението за липса на данъчни задължения, което в един доста голям процент от случаите служи за представянето му пред други държавни институции – примерно детска градина, детска кухня, искане за издаване на кредит или пък при участие в процедури по Закона за обществените поръчки и сключване на договор в този случай. Посещаването на офис на НАП е сведено до един път, ходенето до офис на агенцията е минимум два пъти.

Тази улесняваща услуга по електронен път, за проверка на липсата на задължения на конкретния гражданин или фирма вече функционира и дава възможност специално на тези държавни институции, веднага и директно да проверят съществуват ли такива задължения за съответното физическо или юридически лице. По този начин, клиентът не е нужно да разнася тази информация на хартиен носител в различните държавни учреждения. За да бъде електронната информация равносилна обаче на тази, която е отпечатана на хартия, е необходимо да се направят съответните законодателни промени, така че електронната информация да важи за всички общински, държавни или банкови институции.

Софтуерът все пак е създаден изцяло според действащите изисквания на закона, като предоставя информация само дали има или не задължения гражданина или фирмата, тъй като размера и вида на дълга са строго конфиденциална информация. Дори и малка  на пръв поглед, това е стъпка в правилната посока.