Партньори на счетоводна къща Варна

"Нашият успех е базиран на партньорства от самото начало."
~ Бил Гейтс

Партньори

Минчев Консултинг Груп изгражда партньорства от самото си създаване, защото ние вярваме, че можем да растем по-бързо и по-устойчиво заедно.

Нашата счетоводна къща се стреми да следи всички тенденции в световния бизнес, и винаги да бъде в „час“ с бизнес сектора. Поради това Минчев Консултинг Груп от своето създаване насам не спира да се разразства.

Желаем да предоставяме на нашите клиенти всеобхватни и качествени счетоводни услуги. Имаме изградени дълготрайни връзки основаващи се на взаимно доверие и партньорство с адвокати, нотариуси, банкови специалисти и застрахователни брокери, много от които са работили в международни консултантски компании.

Ние също допринасяме за развитието на нашите партьнори и това води до укрепването на нашите дълготрайни взаимоотношения.