Счетоводни услуги за стартиращи бизнеси

Стартиращ бизнес Варна

Тази статия в нашия блог за счетоводни услуги е насочена към предприемачи, които скоро са регистрирали собствена фирма или възнамеряват да направят това в близко бъдеще. Регистрирането на компания е една от първите по-сериозни крачки по пътя към реализирането на даден идеен проект. Всеки трябва да е наясно, че с регистрацията на собствено търговско дружество започват и по-сериозните ангажименти и отговорности, които предприемачът започва да носи. Едно от първите неща, които трябва да направите, е да вземете решение кой ще Ви помага в организацията на счетоводството, финансовото и данъчно планиране на Вашата компания. Има два варианта – да включите във Вашия екип човек с нужните компетенции, който да поеме тези функции и отговорности, или да се насочите към счетоводни услуги, предоставяни от счетоводна къща. Или, казано по друг начин, да аутсорснете тези процеси.

Добре е да правите разлика между счетоводни услуги и данъчно планиране. Счетоводството е процес, който генерира финансова информация относно нуждите на мениджмънта на една компания. Данъчните консултанти могат да Ви помогнат при определяне размера на Вашите ангажименти и задължения към държавните институции.

При стартирането на нов бизнес, много от предприемачите се опитват да сведат всички разходи до минимум, като по този начин минимизират финансовия риск на своята инвестиция. Ние добре осъзнаваме това. Един от нашите водещи приоритети е да подпомагаме стартиращи бизнеси, с цел подобряване на бизнес климата в гр. Варна. Това е причината да предоставяме специални ценови условия за стартиращи компании относно предлаганите счетоводни услуги във Варна. Специалната оферта включва безплатно данъчно планиране за първата година на Вашия бизнес и цени за счетоводни услуги, договорени според Вашите индивидуални потребности. За разлика от много други счетоводни къщи, при нас няма да откриете таблица с цени. Едно от задължителните условия, преди да започнем да работим заедно, е да се запознаем с Вашия бизнес модел, за да преценим дали можем да станем част от него и да помогнем за успешното реализиране на мечтите Ви!