С 2% скачат осигуровките

осигуровкиАко управляващите вземат предвид и приемат експертното решение за осигуровките за пенсия и безработица и те бъдат вдигнати с по един процент пункт, то това ще доведе до нарастване и на разходите за осигуровките като цяло през предстоящата 2015 година. Ако се погледне това предложени в цифри, то от 17,8% на 18,8% ще нарасне вноската за пенсия на работещите, които са родени преди 1960 година и които работят в най-масовата трудова категория – трета. За хората, родени след тази година и които работят, освен допълнителната вноска за пенсия от пет процента, която изплащат, осигуровката им ще стане на 13,8% при настоящите 12,8%. Освен за пенсиите, работещите хора имат и вноска за фонд “безработица”. За него също има предложение да се увеличи от един на два процента.

Относно съотношението в плащаните осигуровки, за момента консултативния съвет не предвижда някаква сериозна промяна и процентите ще останат същите, а именно 60 на 40. По-големия процент продължава да бъде поеман от работодателя. Ако се приеме увеличението на осигуровките, през новата година общата тежест на осигуряване ще се увеличи от 30,3% на 32,3%, и ако трябва да бъде изчислено как се разпределя между работодателя и работника, то в проценти това е 18,6% към 13,7%. Ако този процент се изчисли на база на една заплата от 400 лв, близка до минималната, то работодателят ще плащат с по 4.80 лв. повече за осигуровките, а работникът с 3.20. Ако заплатата, която получава работникът е в размер на хиляда лева, разходът за осигуровките на работодателя ще е с 12 лв повече, а на работника с 8. И респективно, тези, които имат най-голям осигурителен доход, ще имат и най-големи разходи. През 2015 година този максимален осигурителен доход дори се предвижда, че ще се повиши от 2400 на 2600 лева. Така разходите на работодателите ще скочат от 417,60 лв. на 483,60 лв, а разходите на работника от 309,60 лв. на 356,20 лв.

Експертите от Консултативния съвет внасят това предложение, тъй като смятат, че е съвсем наложително да бъде направено увеличение на осигурителните вноски. Това се прави с цел покриване на дефицита, който има във фондовете на Държавното обществено осигуряване. Това разбира се няма как да реши като цяло проблема, който съществува с големите дефицити във фондовете на ДОО, които до този момент излизат на червено.

Разходите за пенсии и обезщетения до момента се покриват на 53 % от държавния бюджет и ако не се вземат някакви мерки, то този процент ще нарасне до 60 много скоро, а това ще се отрази доста зле на ДОО. Ако се приеме това увеличение на осигурителните вноски за пенсиите, то в НОИ ще постъпи увеличение от 225 милиона лева през новата година.